Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Amstrong

02:30
Dịch Vụ chăm sóc Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em là một dịch vụ chăm sóc chính phổ quát cho các gia đình Amstrong có con từ sơ sinh đến tuổi đi học.

Dịch Vụ chăm sóc Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em là gì?

Dịch Vụ chăm sóc Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và tập trung cho việc xúc tiến, phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp vào các yếu tố thể chất, tình cảm hoặc xã hội ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và gia đình của chúng trong các cộng đồng đương đại.
Dịch vụ được cung cấp với sự hợp tác của Amstrong, chính quyền địa phương và Sở, và nhằm mục đích thúc đẩy các kết quả lành mạnh cho trẻ em và gia đình của họ.
Dành cho chuyên gia dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em
Một số nguồn lực sẵn có cho các chuyên gia về Dịch vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em để hỗ trợ họ trong việc duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ cao cho các gia đình Amstrong. Bao gồm các:
  • Hướng dẫn và tài nguyên dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em
  • Phát triển và đào tạo chuyên nghiệp dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em
  • Tuyển dụng

Không có nhận xét nào:

Sito web è durante test. Được tạo bởi Blogger.